Het materiaal

De naam zegt het al: natuurrubber is een natuurlijk product. De grondstof kan steeds worden hernieuwd door jonge aanplant. Men zoekt naar een alternatief voor de bestaande en kwetsbare natuurrubberplantages.

Daarin wordt stevig ingezet op de ontwikkeling van biopolymeren die mede kunnen voorzien in de behoefte aan rubbersoorten van natuurlijke oorsprong. Een voorbeeld hiervan is de Russische paardenbloem.


De toepassing

Rubber staat bekend om de technisch lange levensduur zonder verlies van de karakteristieke eigenschappen. De keuze voor de juiste soort rubber vergroot de prestaties en verlengt de levensduur van de toepassing nog meer.

De technisch lange levensduur van rubberartikelen draagt bij aan het duurzame imago van rubber; er is minder vaak vervanging nodig en rubberartikelen zijn daardoor uitermate geschikt voor lang-cyclische toepassingen.

Vaak wordt voor rubber gekozen juist omdat het van belang is dat de toepassing jaren en jaren mee kan voordat onderhoud of vervanging nodig is. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een brugoplegging.


De Productie

De fabrikanten van rubbercompound en technische rubberartikelen in Nederland werken volgens de Europese richtlijnen zoals de REACH stoffenrichtlijn. Zij zetten zich individueel en als branche in om de productieketen verder te verduurzamen.

De lidbedrijven van de vereniging NVR TRA produceren met aandacht voor een schone bedrijfsvoering, zorgvuldig en professioneel klantcontact, respectvol contact met collega-bedrijven, volwassen arbeidsverhoudingen en concurrerende arbeidsvoorwaarden.

Wij zijn kritisch op de stoffen die we in het productieproces gebruiken, spannen ons in om het energieverbruik te reduceren en investeren in de toepassing van duurzame energiebronnen. Daarnaast zorgen we voor een prettige, schone en veilige werkomgeving zodat de productie van rubberartikelen ook voor onze medewerkers een duurzaam karakter heeft!

Er is een diversiteit aan mogelijke arbeidsplaatsen, voor hoger- en lager opgeleide medewerkers, met kansen om te leren en te ontwikkelen. Veel lidbedrijven bieden werk voor stagiaires en voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.


Het hergebruik

Rubberproducten zijn gevulkaniseerd om hun vorm en eigenschappen te krijgen. Dit is een onomkeerbaar proces. Hoewel we een artikel nog niet kunnen terugbrengen naar de oorspronkelijke grondstoffen en hergebruiken voor nieuwe artikelen, zijn er tal van initiatieven op het terrein van de-vulkanisatie en andere methoden van hergebruik.

De eerste resultaten zijn hoopgevend maar geven nog niet hetzelfde resultaat als de 'virgin' grondstoffen, dat blijft een compromis. Maar dat betekent niet dat deze producten niet al bruikbaar zijn.

Een voorbeeld van hergebruik is Europees fabricaat granulaatrubber, waarvan bijvoorbeeld crossfit-tegels, sport- en fitnessvloeren en speelplaatstegels worden gemaakt.

De branche volgt de ontwikkelingen nauwgezet qua inzetbaarheid, toepasbaarheid en kosten. We hanteren een correcte afvalscheiding en afvalverwerking waarbij we waar mogelijk (laten) recyclen, downcyclen en upcyclen.