WIE ZIJN WIJ

De NVR TRA is de brancheorganisatie van producenten van Rubber Compound en Technische Rubber Artikelen in Nederland. Doordat we elkaar kennen en als branche onze kennis bundelen zijn we divers, complementair en versterkend.

De vereniging NVR Technische Rubberartikelen bestaat statutair sinds 29 november 2016 en al sinds 1920 als onderdeel van de NVR (Nederlandse Vereniging van Rubber- en Kunststoffabrikanten). Ongeveer 25 bedrijven zijn lid van de NVR TRA.


LIDBEDRIJVEN

De vereniging wil aanspreekpunt zijn voor en de belangen behartigen van ondernemingen en instellingen op het gebied van technische rubber artikelen zoals:

 • producenten, handelaren en leveranciers van technische rubberartikelen en -compounds
 • inzamelaars, sorteerders en verwerkers van rubberreststoffen
 • producenten, handelaren en leveranciers van grondstoffen en additieven
 • kennisinstituten en dienstverleners

MISSIE

Vanuit de visie ’De Nederlandse rubberindustrie staat sterker door samenwerken’ wil de NVR TRA de rubber maakindustrie in Nederland bevorderen, omarmen, verbinden en versterken.

Dat bereiken we door een netwerk te vormen waarin onderling contact centraal staat, waarbij samenwerking wordt gezocht en waar gezamenlijke belangen worden onderkend.

Algemene en internationale belangenbehartiging loopt via de Federatie NRK en de Europese vereniging ETRMA. Daarnaast is de NVR TRA ook lid van de VKRT (Vereniging van Kunststof- en Rubbertechnologen).


PRODUCTEN

De lidbedrijven produceren veelal rubber producten en/of rubber compounds en vertegenwoordigen ongeveer 90% van de omzet in rubber producten die in Nederland worden gefabriceerd.

De producten variëren van relatief grote producten, zoals profielen, transportbanden, blokken voor brugoplegging, slangen, medische apparatuur, auto onderdelen, dakbedekking en schokdempers tot relatief kleine producten, zoals onderdelen voor kantoormachines.

Van de productie wordt meer dan de helft geëxporteerd, bijvoorbeeld producten bestemd voor de automobiel- en machine-industrie, de grond-, weg- en waterbouw, de bouwsector en de mijnbouw.


ISSUES

 • Technische en chemische belangenbehartiging;
 • Volgen marktontwikkelingen;
 • Nationale en Europese regelgeving m.b.t. arbeidsomstandigheden en milieu;
 • Chemische stoffen en REACh;
 • Arbeidsveiligheid en Machineveiligheid;
 • Voedselcontact;
 • Recycling en afvalverwijdering;
 • Opleiding en scholing; arbeidsmarkt en werkgelegenheid;
 • Kwaliteitssystemen en andere managementsystemen;
 • Ontwikkeling van (digitale) instrumenten als Arbo Catalogus, Risico-inventarisatie en –Evaluatie (RI&E), Beheer Gevaarlijke Stoffen, Voorspelmodel grondstofprijzen;
 • Leveringsprogramma en leveringsvoorwaarden.

Deze issues worden ingevuld door het bestuur, het secretariaat, de ledenvergadering en de werkgroep Arbo & Milieu.