De Europese Unie heeft op 9 juni 2023 de Anti-Ontbossingsverordening (EUDR, European Deforestation Regulation EU 2023/1115) aangenomen als een reactie op het dringende mondiale probleem van ontbossing, dat ernstige gevolgen heeft voor het milieu, de biodiversiteit en de klimaatverandering.

De EUDR is een reeks uitgebreide voorschriften die zich richten op de import en handel van grondstoffen en producten die (mogelijk) verband houden met ontbossing. De EUDR, die van kracht wordt op 31 december 2024, richt zich op zeven belangrijke grondstoffen, waaronder rubber. De regelgeving vereist dat er (aantoonbaar) geen bos is gekapt voor de productie, dat er geproduceerd is in overeenstemming met relevante wetgeving van het land van productie, en dat producten vergezeld gaan van een zorgvuldigheidsverklaring.

Uitgebreide informatie over de verordening is te vinden op de website van de NVWA. De EUDR heeft aanzienlijke gevolgen voor de Europese (rubber)industrie, ook door de strenge eisen aan de traceerbaarheid van het gebruikte natuurrubber. De Nederlandse Vereniging van Rubberfabrikanten (NVR TRA) onderhoudt voortdurend contact met het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en de NVWA, die verantwoordelijk is voor controle en handhaving. Binnen de rubbersector werken we nauw samen met NVR Banden en VACO, importeurs van autobanden. Daarnaast voert de European Tyre and Rubber Manufacturers‘ Association (ETRMA) gesprekken met de Europese Commissie over deze kwestie.

Op 16 februari 2024 verzorgde de NVR TRA een eerste informatieve webinar over de Ontbossingsverordening voor haar leden. Op 16 april 2024 organiseerden we een themamiddag in samenwerking met het Ministerie van LNVNVWANVR BandenVACO en Corrie MacColl in Conferentiecentrum De Pijler in Lelystad. De opkomst was groot en het aantal vragen overtrof de verwachtingen. Gelukkig konden veel vragen direct worden beantwoord, maar er blijven nog steeds veel vragen onbeantwoord. De regelgeving moet nog verder verduidelijkt worden, zowel binnen de overheid als binnen de industrie.

In het kort lijkt de grote uitdaging voor de Nederlandse rubberindustrie:

  • Koop bij voorkeur in binnen Europa en verzeker u dat uw leverancier (van natuurrubber, compound of rubber artikelen) kan aantonen dat de producten voldoen aan de EuDR.
  • Zorg dat (elke batch) natuurrubber die u verwerkt door de gehele keten traceerbaar is, inclusief de aankoop- en productiedata.

Voor meer informatie over de EUDR en de impact ervan op de rubberindustrie kunnen geïnteresseerden contact opnemen met het secretariaat via tra@nrk.nl.