Hogeschool Windesheim lectoraat Kunststoftechnologie, Hogeschool NHL Stenden Centre of Expertise Smart Sustainable Manufacturing en Universiteit Twente Elastomer Technology and Engineering / Elastomer Competence Centre, nodigen u uit voor de bedrijven infomiddag over: Recyclen van Elastomeren & 3D Printen van Thermoplastische Elastomeren.

Na jaren van samenwerken rondom deze thema’s willen we onze ervaringen met u delen en laten zien in welke richting wij het onderzoek willen voortzetten mét en vóór het bedrijfsleven. Uw behoeften/inbreng/opmerkingen nemen wij graag in onze onderzoeksagenda om het recyclen en het 3D printen van deze materialen weer een stap verder te brengen.

Recyclen
Nederland streeft ernaar volledig circulair te zijn in 2050. Circulariteit zal daarom meer en meer op de agenda van bedrijven komen te staan. Onze focus ligt daarom op hergebruik van materiaal uit het productie proces, zoals productie afval, afgekeurde producten en gebruikte producten. Vraagstukken hierbij zijn o.a. 1) welk recycle proces te gebruiken en 2) eigenschappen gerecycled materiaal.

3D Printen
3D printen wordt reeds veelvuldig toegepast voor kunststoffen en metalen maar kan voor TPE’s verder ontwikkeld worden door de samenstelling van het materiaal te variëren. Daar richten wij ons op met ons onderzoek.

Datum
1 november, 15:00 – 17:00.

Locatie
Perron038, Hanzelaan 95B, 8017 JE Zwolle.

Aanmelden
Graag voor 21 oktober aanmelden door te mailen naar: kunststoftechnologie@windesheim.nl

Wanneer u aarzelt om aan te sluiten vanwege de reistijd, horen we het graag. Wellicht kunnen we er dan een hybride middag van maken.