Iedere maand publiceert ING een sector update over de industrie. In de uitgave van april is er volop aandacht voor de tekorten in de rubber- en kunststofindustrie.

Leveringsproblemen door tekort grondstoffen en microchips
Naast problemen met grondstoffen als kunststofgranulaat en staal zijn er ook grote tekorten aan andere componenten, waarbij het forse tekort aan microchips inmiddels zorgt voor productievertragingen in diverse ketens. Dit beperkt nu al de autoproductie (o.a. onder-brekingen bij Toyota, Volvo) en het zet naar alle waarschijnlijkheid een rem op het groeitempo in meerdere sectoren. De groeiende vraag naar microchips houdt voorlopig aan en toeleveringsproblemen zullen tot ver in 2022 merkbaar zijn. Extra investeringen in uitbreiding van de productiecapaciteit zal op zijn vroegst Q4-2022 of zelfs later effect gaan hebben. Grondstoftekorten zorgen daarnaast voor sterk stijgende inkoopprijzen en druk op de marges. Lees meer in dit artikel.

Rubbertekort nieuwe tegenvaller voor automotive
Autofabrikanten die worstelen met door pandemieën veroorzaakte fabriekssluitingen en een wereldwijd tekort aan chips, worden nu ook geconfronteerd met een ander probleem in de toeleveringsketen: slinkende rubbervoorraden. Vertragende scheepvaartlijnen verstoren het transport van rubber, een belangrijk materiaal dat zowel in banden als in componenten onder de motorkap wordt gebruikt. Nu het wereldwijde aanbod al opraakt na de voorraadvorming door China en een verwoestende bladziekte, stijgen de rubberprijzen en haasten sommige Amerikaanse autoleveranciers zich om zendingen veilig te stellen voordat de markt verder onder druk komt te staan. De industrie heeft lange tijd gebruik gemaakt van just-in-time productie om de kosten te verlagen. Nu merkt de sector dat ze over beperkte flexibiliteit beschikt om de door de pandemie veroorzaakte verstoringen in de toeleveringsketen op te vangen. De Nederlandse producenten van technische rubber artikelen kunnen zich nog steeds goed handhaven; door een goede samenwerking met hun klanten, met eerder aangelegde voorraden en eventuele met een alternatieve productie kunnen de meeste leveringen nog goed plaatsvinden. Lees hier meer.

Europese productie belemmerd maar outlook positief
De Europese industriële productie merkt het effect van componenten en grondstoftekorten. Dit zorgt voor een lagere groei in het eerste kwartaal. De onderliggende vraag is sterk en ook de lockdown versoepelingen in de komende periode zorgen voor optimisme. De EU industriële productie in februari daalde met 1% ten opzichte van januari nadat deze was hersteld tot niveaus van voor de pandemie. Dit zien we terug in de cijfers in Nederland maar ook in Duitsland en Frankrijk. De dalende automotive productie (-16%) als gevolg van chiptekorten heeft hier flink aan bijgedragen. Het herstel van de productie is nog steeds in volle gang, zoals blijkt uit enquêtes voor maart. De PMI liet de hoogste waarde zien in bijna 24 jaar, als gevolg van een sterke orderintake en zo goed als stabiele productie. Haperingen in toelevering kunnen maand op maand van invloed zijn maar de trend van een sterke groei door een herstellende wereldeconomie houdt aan. Lees hier meer.

Containervervoer – stijgende kosten en minder capaciteit. Keten onder druk.
De schepen die zijn vertraagd door het Ever Given-incident zijn met forse vertraging aangekomen, maar de problemen zijn nog niet voorbij. Het zeevrachtvervoer is al verstoord door de pandemie, wat leidt tot exploderende containertarieven én 7 op de 10 schepen die te laat aankomen. Het Suez-incident zal de markt langer uit balans houden, waardoor aanhoudende capaciteitsbeperkingen en tariefsverhogingen worden aangewakkerd. Na het succesvol vlottrekken van het containerschip Ever Given, moet de impact op de uitgerekte supply chains nog volgen. Normaal arriveert 75% van de containerschepen wereldwijd op tijd, maar in de afgelopen twee maanden is deze betrouwbaarheids-indicator gedaald tot slechts 33%. Meer over de dalende leveringsbetrouwbaarheid van containervervoer, verder oprekken van supply chains en tariefsverhogingen leest u in deze analyse.

Bronnen: ING sector update april