Nieuwe website NVR TRA onderstreept maatschappelijke waarde van technische rubberproducten

Rubber is de grondstof voor een oneindige lijst technische rubberproducten. Zonder deze producten functioneren veel machines en voertuigen niet, of komt er olie, water, lucht of chemicaliën op de verkeerde plaatsen. Dankzij rubber zijn er waterdichte wasmachines en gasdichte cv-ketels, bestaan er MRI-scans en is lucht- en ruimtevaart mogelijk. De nieuwe website van NVR TRA onderstreept de belangrijke waarde van technische rubberproducten voor de wereld waarin we leven.

NVR TRA is de brancheorganisatie van producenten van Rubber Compound en Technische Rubber Artikelen. Op onze nieuwe website wordt de bezoeker geïnformeerd over allerlei aspecten van de branche, zoals wat rubber is, waar het wordt toegepast en hoe de producten worden gemaakt. Over de vele toepassingen is een Film gemaakt (Rubber is overal) die via deze site kan worden bekeken. Via de zoekmachine Wie Maakt Wat kan met behulp van filters snel het juiste lidbedrijf worden gevonden.

Nieuws, Vacatures en Opleidingen hebben een vaste plek op de website, maar echt bijzonder is de pagina over Inclusief Werken, waar met behulp van een landkaartje direct duidelijk wordt welke bedrijven in de sector ruimte bieden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Op de site is tevens veel aandacht voor Duurzaamheid. Rubber staat bekend om de technisch lange levensduur, zonder verlies van karakteristieke eigenschappen. Deze lange levensduur betekent dat minder vaak vervanging nodig is, waardoor de producten uitermate geschikt zijn voor lang-cyclische toepassingen. De leden van NVR TRA zetten zich individueel en als branche in om de productieketen te verduurzamen. Zij produceren met aandacht voor een schone bedrijfsvoering, een zorgvuldig en professioneel klantcontact, respectvol contact met collega-bedrijven, volwassen arbeidsverhoudingen en concurrerende arbeidsvoorwaarden.

De bedrijven zijn kritisch op de stoffen die zij in het productieproces gebruiken, spannen zich in om het energieverbruik te reduceren en investeren in de toepassing van duurzame energiebronnen. De branche hanteert een correcte afvalscheiding en afvalverwerking waarbij waar mogelijk wordt gerecycled. En hoewel rubber artikelen nog lang niet allemaal kunnen worden teruggebracht naar de oorspronkelijke grondstoffen, zijn er tal van initiatieven op het gebied van de-vulkanisatie en andere methoden van hergebruik.

De nieuwe website is gemaakt door Lutim Creatief Mediabureau en vanaf nu online: www.nvrtra.nl