Op 22 juni 2021 had de NVR TRA de Algemene Ledenvergadering. De dag startte met een verrassend cultuurhistorisch programma in Museum Nagele en een wandeling door het dorp waarbij de aanwezige directeuren en bedrijfsleiders van de lidbedrijven voldoende tijd hadden om elkaar eindelijk weer eens informeel te spreken.

Nagele bleek een toonbeeld van de wederopbouw en de bijzondere omgeving van ‘Het Nieuwe Bouwen‘ bleek gunstig voor nieuwe en hernieuwde kennismakingen. De middag vervolgde met de ledenvergadering in Het Wapen van Ens, waar de positieve positionering van de sector een belangrijk agendapunt was. De informele borrel met een file-hap op het zonnige terras was een fijne afsluiting.

De volgende ledenvergadering is gepland op dinsdagmiddag 9 november 2021.