Oldenzaal was op dinsdagmiddag 12 april 2022 de plaats voor de halfjaarlijkse Algemene Ledenvergadering van de Vereniging NVR TRA. Diverse werknemers van het gastbedrijf Vernay gaven samen en met veel enthousiasme een mooi beeld van de productie aan de aanwezige TRA-leden. Vernay produceert voornamelijk kleine berubberde metalen onderdelen voor de automotive industrie; We zagen dan ook veel indrukwekkend gerobotiseerde processen, waarbij kwaliteitsborging prominent aanwezig was.

De middag vervolgde met een presentatie van Alain Cracau en Janneke van Raak over ‘Duurzaam ondernemen vanuit financieel perspectief’. Dat resulteerde in een levendige discussie over nut, noodzaak en kansen die het rapporteren over duurzaamheid kan bieden.

Tenslotte was de ledenvergadering zelf, waarin onder meer werd gesproken over de viering van 100 jaar NVR op 13 mei en over het realiseren van een circulaire rubberketen en de samenwerking die daarvoor nodig is.

Traditiegetrouw werd de middag afgesloten met een gezamenlijk en gezellig diner, dit keer in De Lutte.