Op dinsdag 9 november was het weer tijd voor de halfjaarlijkse ledenvergadering van de NVR TRA. Deze keer was een bedrijfsbezoek eindelijk weer mogelijk (of beter: nog net mogelijk) waardoor we het nieuwe kantoorpand en de productie van RIS Rubber in Lelystad konden zien.

Na de rondleiding volgde een interessante presentatie vanuit het Lectoraat Kunststoftechnologie van de Hogeschool Windesheim over hun projecten over devulkanisatie en recycling van rubber.

In de daaropvolgende ledenvergadering werd onder meer gediscussieerd over de positionering van de sector en ook werd de begroting voor 2022 vastgesteld. Na een gezamenlijk diner in Bataviahaven kon iedereen weer op huis aan.