We kijken terug op een drukbezocht PFAS-Webinar dat op 7 juni 2023 voor leden van de Federatie NRK (kunststof- en rubberindustrie) en de Vereniging Technische Rubberartikelen (TRA) werd georganiseerd. In het webinar werd de aanstaande PFAS-restrictie toegelicht. Daarbij was er vooral aandacht voor het MKB in de rubber- en kunststofindustrie. Daarnaast gaven de sprekers inzicht hoe bedrijven zich kunnen voorbereiden op de aanstaande restrictie, hoe uitstel mogelijk is en waar bedrijven terecht kunnen voor vragen en eventuele financiële ondersteuning. Ook sprak een aantal leden de wens uit voor het opstarten van een PFAS-actiegroep. 

In beginsel vallen ook de Fluor-elastomeren onder de PFAS-restrictie; dat zou grote gevolgen hebben voor de rubberindustrie. Het is echter ondenkbaar dat deze Fluor-elastomeren volledig verboden zouden worden, aangezien dit de hightechindustrie, medische industrie, luchtvaartindustrie en andere sectoren ernstig zou ontwrichten. Daarom is het noodzakelijk dat de industrie samenwerkt met de overheden om nuttige en werkbare wetgeving te ontwikkelen.

NRK Actiegroep PFAS
Tijdens het webinar bleek dat er vanuit de leden behoefte bestaat om hierin gezamenlijk op te trekken, onder meer om:

  • Kennis over de PFAS-problematiek te delen
  • De ontwikkelingen rondom de voorgenomen PFAS-restrictie te volgen
  • Invullen van het ECHA-restrictiedossier tijdens de consultatieronde die loopt tot 25 september 2023

Daarom proberen we binnenkort een NRK Actiegroep PFAS te starten. Bedrijven die graag actief willen meedoen kunnen zich aanmelden via info@nrk.nl, graag voor dinsdag 27 juni 2023. Afhankelijk van de aanmeldingen kijken we hoe we die actiegroep kunnen opstarten. Let op, de actiegroep is alleen toegankelijk voor leden van de NRK / TRA.

Presentaties
De NRK stelt de presentaties die gebruikt zijn tijdens het webinar graag beschikbaar. Hieronder kunt u de verschillende documenten downloaden (in PDF formaat):