Active Rubber is reeds enige jaren actief in het recyclen van rupsbanden. Volgens onze initiële plannen zou 2020 het jaar zijn waarin wij volledig in productie zouden gaan. Door de coronacrisis zijn de ontwikkelingen minder snel gegaan dan wij verwachtten. Inmiddels hebben wij samenwerking gezocht met Parc BV, een internationaal rubber reparatiebedrijf, om in 2021 onze groei-ambitie te kunnen realiseren. Wij zijn het proces aan het optimaliseren en zijn van start gegaan met een proefstraat in Groningen.

Het recyclen van gebruikte rubberen rupsbanden, transportbanden, rubberen baggerleidingen, massieve banden en andere gebruikte rubberproducten is een initiatief van het samenwerkingsverband tussen Parc BV en Active Rubber Group BV. Het recyclen van rubber bestaat uit een methode om met behulp van hogedruk waterjetten rubber poeder te produceren dat als grondstof kan dienen voor nieuwe rubberproducten. Tevens wordt het staal van het rubber gescheiden en hergebruikt of als schroot verkocht. Dit hoogwaardig product kan worden bijgemengd met zowel natuur als synthetisch rubber met behoud van kenmerken en eigenschappen en bespaart zo schaarse grondstoffen.

Op dit moment worden grote hoeveelheden rubber in afvalovens verbrand waarbij fijn stof en ook zeer veel CO2 in de lucht komt. Hierdoor wordt het milieu ernstig belast. Ook wordt er veel rubber als afval gewoon in het milieu gedumpt. Geschat wordt dat de volume verhouding tussen autobanden en algemene rubberproducten 70 – 30 is en dat van de algemene rubberproducten ongeveer 90% verbrand wordt of gestort.

Anders dan bij het recyclen van autobanden bestaat voor het recyclen van rupsbanden, baggerleidingen en ander rubber afval nog geen wettelijk kader. Parc BV en Active Rubber streven naar een landelijke en of Europese regeling voor het recyclen van rupsbanden, transportbanden, baggerleidingen en ander industrieel rubber afval om bij te dragen aan de klimaatdoelstellingen van de overheid. In de toekomst zal de opbrengst van de stortkosten en de verkoop van rubberpoeder aan fabrikanten en/of compounders voldoende moeten zijn om een commerciële exploitatie van rubber recycling mogelijk te maken. Voor deze proefstraat is aan Active Rubber Group BV subsidie verleend door het Samenwerkingsverband Noord Nederland (SNN) uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.