Op 19 april 2023 organiseert ‘De Transitiemakelaar’ de workshop “Kosten besparen op energie” gericht op bedrijven in de maakindustrie. Als je wilt focussen op slim energiekosten besparen, is deze workshop een aanrader. De workshop wordt gehouden bij HAVAL Packaging in Gemert op 19 april van 14.00 tot 17.00 uur.

Uitdaging
Voor veel bedrijven in de maakindustrie zijn de extreme kosten voor energie een hoofdpijndossier. De energiekosten moeten omlaag om je marge te redden. Dat vraagt om een ander perspectief, want hoe je kijkt, bepaalt wat je ziet. In deze workshop kijk jij welke kostenbesparingen op energie en CO2-emissies mogelijk zijn vanuit het ondernemersperspectief.

Oplossingen
In de workshop maak je je eigen actieplan. Met de Innovatiespin verbind je productiviteit, tevreden medewerkers en (wettelijke) energiebesparende maatregelen. Dat geeft nieuwe oplossingen. Op bedrijfsniveau analyseer je welke acties kansrijk zijn om in te spelen op de onbalans van vraag en aanbod naar energie, te investeren in duurzame opwek (ook bij netcongestie) en leverzekerheid door strategisch afspraken over inkoop van duurzame stroom.

Vervolgproject
Je kunt met je bedrijf ook deelnemen aan een gezamenlijk project waarin jij en collega’s acties uitvoeren. De Transitiemakelaar ondersteunt je bij de subsidieaanvraag in de RVO-regeling Subsidie Circulaire ketenprojecten.

Geïnteresseerd
Heb je interesse in de workshop? Meer informatie vind je in het aanmeldformulier; mail dit formulier voor 1 april naar erik@detransitiemakelaar.com