Het Nederlandse familiebedrijf Zorge Europe B.V. heeft het Duitse bedrijf Hoffmann GmbH, gevestigd in Kirchheim unter Teck nabij Stuttgart, overgenomen. Deze stap volgt op de strategische samenwerking die beide ondernemingen in 2016 met elkaar zijn aangegaan.

ZORGE, met productievestigingen in Nederland (Katwijk) en Hongarije, is gespecialiseerd in het spuitgieten van onderdelen uit rubber elastomeren en LSR siliconen. HOFFMANN richt zich op het spuitgieten van micro-elastomeerdelen en meer-componenten rubberdelen. Beide bedrijven richten zich op de toelevering van rubber precisiedelen aan diverse sectoren in de maakindustrie wereldwijd, en danken hun continue succes en groei aan de verdergaande specialisatie in productietechnieken. Bij de nieuw ontstane ZORGE-HOFFMANN groep werken in totaal 180 medewerkers en wordt een jaaromzet gerealiseerd van 21 miljoen Euro.

In de afgelopen vijf jaar zijn de bedrijven steeds intensiever op diverse vlakken gaan samenwerken. Na jaren van voorbereiding is de laatste stap in de transitie nu een feit. De eigendomsoverdracht werd op 21 september jongstleden officieel in Kirchheim unter Teck bekrachtigd.

Tegen de achtergrond van de verdergaande globalisering van markten en veranderingen in de maakindustrie, wordt met deze eigendomstransitie een nieuwe en stevige basis gelegd voor de continuïteit en verwezenlijking van de groeiambities van de individuele productiebedrijven binnen de groep.

Alle drie de productiebedrijven blijven onder eigen bedrijfsnaam en bedrijfsleiding opereren. De nieuwe bedrijfsleiding van Hoffmann GmbH wordt gevormd door Dino Zorge (CEO), Jochen Kugler (CCO) en Andreas Neumann (COO).

Op de foto tijdens de ratificatie eigendomsoverdracht op 21 september jl. bij Hoffmann GmbH in Kirchheim unter Teck. Van links naar rechts: de heer Neumann, de heer en mevrouw Zorge, de heer Kugler en de heer Hoffmann.

NVR TRA Nieuws - ZORGE neemt Hoffmann GmbH uit Duitsland over